Kontakt

Wyślij wiadomość


Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.


W sprawach dotyczących mediów prosimy kierować pytania do Rzecznika Prasowego Rządu.

W pozostałych sprawach dotyczących Rządu Monarchii prosimy kierować pytania do Szefa Kancelarii Ministra Stanu.


Rzecznik Prasowy Rządu Monarchii

+48 787 784 254
Podsekretarz Stanu Jego Ekscelencja Burgrabia Andrzej Nikodemowicz
press@minister.gov.ist

Szef Kancelarii Ministra Stanu

+48 602 789 878
P.O. Podsekretarza Stanu Tomasz Sochacki
chancellery@minister.gov.ist